Att vinna en tro och förlora sig själv Om livet i sekter
Hem
Om hemsidans skapare
Vad är en sekt?
Varför finns det sekter?
Sektpsykologi
Sektpersonligheten
Sekter och brott
Sekter i Sverige I
Sekter i Sverige II
Boktips
Länkar
Kontakt

Nyttiga länkar

 

Akademiska sajter om nya religiösa rörelser, nyandlighet o. d.

Finyar Nordiskt forskarnätverk.

Cesnur Europeiskt forskarntäverk, med bas i Italien.

Den mediterande dalahästen Ett forskningsprojekt om andlighet i Dalarna.

ESSWE European Society for the Study of European Esotericism.

ICSA International Cultic Association.

INFORM The Information Network on New Religious Movements.

ISSNR International Journal for the Study of New Religions.

Religious Tolerance Ontario Consultants on Religious Tolerance.

Religion online Full texts by recognized religious scholars.

Religion.nu

Virtual Religion

 

Antikultrörelsens hemsidor

Antikultrörelsen är religionsforskarnas benämning på organisationer vars mission är att varna för vissa religiösa rörelser samt att stödja avhoppare och deras anhöriga. De uppstod som en motreaktion på de nya religiösa rörelsernas framväxt under 1970- och 80-talen.
FRI Föreningen Rädda Individen. Sveriges första antikultgrupp. Ombildades 2011 till en stiftelse på grund av dålig ekonomi och ett minskande engagemang.
ROS Föreningen rådgivning om sekter.
Hjälpkällan Ska lämna hjälp och stöd till den som lämnar en sluten rörelse. Vänder sig framför allt avhoppare från Jehovas Vitten.
Liv i frihet Tankar för dig som varit med i eller är med i ett manipulativt sammanhang. Sajten drivs av avhoppare från The Kingdom Center.
Löfgrens analys Helene Löfgren är beteendevetare och avhoppare från Enighetsrörelsen.




  Copyright (c)2011 Att vinna en tro och förlora sig själv