Att vinna en tro och förlora sig själv Om livet i sekter
Hem
Om hemsidans skapare
Vad är en sekt?
Varför finns det sekter?
Sektpsykologi
Sektpersonligheten
Sekter och brott
Sekter i Sverige I
Sekter i Sverige II
Boktips
Länkar
Kontakt

Välkommen till en sajt om livet i sekter och karismatiska rörelser

I alla moderna samhällen finns det sekteristiska gruppbildningar, skapade av människor som är samlade runt en eller flera karismatiska ledare. Medlemmarna tror intensivt på olika - i andras ögon avvikande - föreställningar. De är ofta är beredda att propagera för och agera utifrån sin avvikande tro. Därför hamnar alla sekter i någon grad i konflikt med majoritetssamhället - ju högre grad av konflikt desto mer sekt kan man säga. Om (ny)religiöst udda grupper och vänsterradikala sektbildningar dominerade debatten om sekter och sekterism under 1970- och 1980-talen, så stod högerextrema grupper - och även sektliknande fotbollshuliganer, kriminella gäng och brottsbenägna mc-gäng - mer i rampljuset på 1990-talet. Sedan september 2001 har fundamentalistiska och militanta muslimska rörelser och nätverk, så kallade islamister, fått mest uppmärksamhet, inte minst på grund av att en del av dem är beredda att ta till terrorhandlingar för att skaka om samhället och nå sina mål. Hur ser de här grupperna ut? Vad har dem gemensamt? Varför uppstår dem överhuvudtaget? Vad kan samhället göra för att minska konfliktgraden och förhindra att enskilda medlemmar far illa? Utifrån mina egna och andras erfarenheter av livet i sekter och utifrån sociologisk, socialpsykologisk och psykologisk forskning vill jag försöka öka förståelsen för de här grupperna och människorna i dem. Det är viktigt att ha en nyanserad kunskap om sekter och karismatiska rörelser. Utan klarsyn är det lätt hänt att man genom sitt förhållningssätt och agerande förvärrar den besvärliga, och ibland farliga, ja kanske livsfarliga, situation som sekters existens kan föra med sig.

 

Den här sajten kommer att fokusera på de grupper som religionsforskarna kallar nya religiösa rörelser, ökända organisationer som Jehovas Vittnen, Hare Krishna och Scientologerna och många, många andra småkända och okända mer eller mindre avvikande grupper som i huvudsak har en religiös eller nyandlig prägel (klicka på "Sekter i Sverige" så hittar du en hel del exempel på floran av sådana grupperingar). På en systersajt till denna - Extremistens hjärta - skriver jag mer om de nya extremistiska grupperna, som har en mer politisk och våldsbejakande prägel.

 

Att vinna en tro och förlora sig själv - bästa boken om sekter!

De skrämmer, retar och upprör, grupperna som avviker i samhället. Enbart i Sverige finns det hundratals udda grupperingar, alltifrån religiösa och politiska sekter till huliganfirmor och kriminella mc-gäng.

I Att vinna en tro och förlora sig själv – om livet i sekter och karismatiska grupper utgår Anders Haag från psykologiska och socialpsykologiska teorier och förklarar vad som sker inom sekter och mellan sekter, och samhället. Han använder sig av bred internationell forskning om nya religiösa rörelser, kulter, kriminella gäng, terrorism och huliganism.

Ofta beskrivs medlemmar i dessa grupper som knappt människolika. I själva verket fungerar dessa grupper som andra grupper, med egna normer, gemensamma föreställningar och ledarskap. En skillnad är dock att sektens starka ideologi och ett ofta karismatiskt ledarskap leder till mer intensiv social påverkan. Individer som söker sig till sekter känner sig befriade av den starka sammanhållning som uppstår, men riskerar att förlora sig själva.

Anders Haag har egen erfarenhet av sektvärlden, av att tillhöra en annorlunda grupp och av att utifrån betrakta samhället och dess fördömande syn på avvikare. Under tre år på 1980-talet var han medlem i Hare Krishna, som då hörde till de mest radikala och extrema grupperna.

Köp boken direkt från författaren! 100 kr plus frakt. Maila till anders.haag@hotmail.se


"Haags erfarenheter ger tyngd åt sektbok".
Läs recensionen av Att vinna en tro och förlora sig själv i Svenska Dagbladet:

"Gemenskapens värme och kyla". Läs recensionen av Att vinna en tro och förlora sig själv på dagensbok.com, skriven av Johan Wirdelöv

"Sekter och supporterklubbar har många likheter." Läs vad tidningen Dagen skriver om Att vinna en tro och förlora sig själv.

"Våra ledare drivs av begär. Och vi till och med beundrar dem för det. Ursäktar dem. Men det är makten som vi ger dem som de sedan missbrukar. De har vår mandat att göra det. Det känns ibland som om hela vår civilisation är en sekt". Ur en recension av Unni Drougge om Att vinna en tro och förlora sig själv.

"I kvällspressen beskrivs tillvaron i olika slutna rörelser oftast som så extrem att det framstår som helt obegripligt hur någon frivilligt kan bli del av denna gemenskap. I den här boken (Att vinna en tro och förlora sig själv) får vi en mer nyanserad, men inte alls okritisk, bild." Ur en recension av Att vinna en tro och förlora sig själv i tidskriften Vårdfacket.

"Anders Haag beskriver på ett tydligt sätt lockelsen i att 'förlora sig själv' till gruppen på den egna individens bekostnad. Med hjälp av religionsvetenskap och psykologi studerar och analyserar han gruppdynamikens makt." Ur en recension av Att vinna en tro och förlora sig själv på bibliotekssajten Bibliotekssamverkan.

Köp boken direkt från författaren. 100 kr plus frakt.Maila till: anders.haag@hotmail.se


  Copyright (c)2011 Att vinna en tro och förlora sig själv